Třídní učitelka:                 Žaneta Svobodová, DiS (ředitelka školy)

Třídní učitelka:                 Mgr. Miloslava Nykodemová ( zástupce ředitelky školy)

Třídní učitelka:                 Lucie Matoušková

Email:                                  omluvenky@msvelim.cz

Telefon na třídu:               321 763 956, 606 763 630