Třídní učitelka:                 Hana Koláčná

Třídní učitelka:                 Veronika Fialová

Email:                                  omluvenky@msvelim.cz

Telefon na třídu:               321 763 956, 606 763 630