Třídní učitelka:                 Ilona Kolářová

Třídní učitelka:                 Alena Vitáčková

Chůva:                                 Eliška Bejvlová

Email:                                  omluvenky@msvelim.cz

Telefon na třídu:               321 763 958, 602 407 351