• Obec Velim – vystoupení dětí na akcích, starost o vzhled náměstí, nástěnky Obce apod.
  • Základní škola Velim – návštěvy ZŠ v průběhu roku, před zápisem, společné akce, vystoupení k 1. adventu apod.
  • Sokol Velim – výstava prací dětí, vystoupení k 28. říjnu apod.
  • SDH Vítězov – společné akce, zajištění PO při akcích, návštěvy s technikou, exkurze apod.
  • REMA – sběr elektroodpadu
  • BALL – velký sponzor, příprava vánoční výzdoby, vystoupení k výročí apod.
  • METAL trading – sběr hliníku
  • PPP – konání setkání s rodiči před zápisem, vyplňování dotazníků pro potřeby jednotlivých dětí
  • Střední odborná škola Čáslav – konání praxí
  • Úřad práce Kolín – konání praxí pro asistenty pedagoga nebo chůvu
  • PRIMAVIZUS – každoroční vyšetření očí