Mateřská škola se nachází v samostatném areálu. Od 1.1.2008 je samostatným právním subjektem jako příspěvková organizace. Zřizovatelem je Obec Velim. Maximální kapacita školy je 112 dětí. Mateřská škola má 4 třídy. Součástí MŠ je výdejna jídla pro děti i zaměstnance. Jídlo se dováží ze školní jídelny při Základní škole T. G. Masaryka. 

Hlavním účelem činnosti MŠ je: 
a) zajištění předškolního vzdělávání 
b) zajištění stravování 

Ředitelka školy: 
Žaneta Svobodová, DiS -  774 487 562, reditelna@msvelim.cz 
Zástupce ředitelky školy: 
Mgr. Miloslava Nykodemová -  720 988 958, reditelna@msvelim.cz 

Adresa: 
Mateřská škola Velim 
Horní Nouzov 486 
Velim 281 01 

IČ: 75107562