Třídní učitelka:                 Veronika Fialová

Třídní učitelka:                 Ilona Kolářová

Email:                                  omluvenky@msvelim.cz

Telefon na třídu:               321 763 957, 606 783 694