Třídní učitelka:                 Mgr. Miloslava Nykodemová ( zástupce ředitelky školy)

Třídní učitelka:                 Ivana Hrbková

Email:                                  omluvenky@msvelim.cz

Telefon na třídu:               321 763 957, 606 783 694